نمایش نوار ابزار

ارتقا و کارورزی

سه شنبه 22 اکتبر 2019

هم اکنون ارتقا منوط به گذشتن دوسال از اعطای صلاحیت اولیه یا قبلی است و معمولا کارشناسان شهرستانها یا کارشناسانی که کمتر به آن کار ارجاع شده تقاضا دارند به دلیل گذشتن 2 سال از تاریخ ارتقاء قبلی در موضوعی که هنوز با آن اشنایی ندارند یا آشنایی آنها در موضوع احراز نگردیده , صاحب صلاحیت شوند و در بیش از 90 در صد موارد به دلایلی از قبیل رقابت با کانون و عدم ارجاع کار به کارشناس به دلیل عدم وجود صلاحیت لازم , این صلاحیت توسط کمیته های کارشناسی اعطا میگردد. در واقع به مانند این است که  به محض پذیرفته شدن دانشجو در مقطع لیسانس به او مدرک لیسانس دهند امیدوار باشند بعد از طی زمان ایشان دروس لیسانس را پاس نماید

مورد دیگر اینکه افراد بسیار زیادی وجود دارند که پروانه کارشناسی خود را دریافت کرده اند اما آنرا فقط به دلیل شان اجتماعی دریافت کرده اند و مدتهاست از پرونده های کارشناسی به دور هستند . لذا از مهارت لازم در تدوین گزارش کارشناسی به روز برخوردار نبوده و حتی بعضا از رویه های جدید سامانه های قضایی نیز مطلع نیستند

کارورزی برای کارشناس مانند دوره های مهارتی اجباری برای پزشکان عمومی است که تمدید پروانه طبابت آنان منوط به طی کردن دوره های بازآموزی است

اهداف :

  • تضمین وجود مهارت کافی در صلاحیتهای اعطایی به کارشناسان مرکز از بدو اعطای صلاحیت
  • تضمین ارتقاء توانمندی واقعی کارشناس و ارتقاء صلاحیتهای وی طی فرآیند ارتقاء
  • تضمین به روز بودن کارشناسان در حوزه های تخصصی خود

تعاریف :

کارورز : فرد متقاضی ارتقاء صلاحیت و یا تمدید پروانه

کارورزی : دوره ای اجباری که برای متقاضی هر ارتقا کارشناسی و به صورت پیوسته در زمان حیات پروانه کارشناسی طی میشود

کارشناس سرپرست: کارشناسی که موظف است در هر ارجاع متناسب با صلاحیت مورد تقاضای کارورز و بر اساس صلاحدید سامانه ، به کارورز کمک کند از مهارتهای لازم برخوردار باشد.

دوره آموزشی : دوره پیش بینی شده برای ارتقاء هر عنوان از صلاحیت ها

سابقه مرتبط :

آزمون :

کارورزی به منظور احراض صلاحیت کارشناس در صلاحیتهایی که متقاضی دریافت آن است و قبل از دریافت آن صورت میگیرد تا تضمین شود کارشناس در صلاحیت اعطایی تجربه و مطالعه سوابق لازم را دارد

کارورزی کارشناسان را مکلف به تلاش برای ارتقاء خود در زمان فعال بودن پروانه مینماید و در این دوره همه کارشناسان یا به عنوان کارشناس سرپرست یا کارشناس کارورز مدام در حال تبادل و انتقال دانش و تجربه هستند

مراحل کارورزی به شرح ذیل است :

  • پس از اعطای اولین صلاحیت پایه به کارشناس وی باید مسیر ارتقاء صلاحیت خود را بنابر علاقه و جدول پیش نیازهای ارتقاء صلاحیت انتخاب نماید
  • از این به بعد سامانه ارجاع در هر ارجاع کارشناسی کارورز یا کارورزانی را به کارشناس متولی پرونده کارشناسی به صورت سیستمی معرفی میکند تا در معیت کارشناسی که قبلا دارای صلاحیت مد نظر بوده و به همین دلیل ارجاع به ایشان صورت گرفته , به ظرافت های رسیدگی با صلاحیت های مد نظر آگاه و از مهارت لازم برخوردار شوند
  • پس از رسیدگی به پرونده به مسولیت کارشناس سرپرست و توسط ایشان با توجه به سطح مشارکت و همکاری و مهارت اکتسابی در موضوع ، امتیازی بین 0 تا 10 به کارورز داده میشود

پس از رسیدن امتیاز هر کارشناس به عدد 50 , سامانه مشروعیت اعطای صلاحیت انتخابی را به کارورز تایید مینماید . این تایید به عنوان یکی از شروط الزامی در نظر گرفته میشود و ممکن است دستور العمل ارتقاء شرایط دیگری مانند گذشتن حداقل زمان 2 سال از ارتقاء صلاحیت قبلی را مد نظر داشته باشد که تحقق همزمان همه شروط به معنی اعطای صلاحیت خواهد بود

تبصره : در این فرآیند به هر کارشناس سرپرست امتیازی در سامانه ارجاع اختصاص می یابد

تبصره : بعد از پایان هر پرونده کارورز نیز امتیازی مخفی به کارشناس سرپرست متناسب با میزان مشارکت دادن کارورز در امر ارجاعی از 0 تا 10 میدهد.

تبصره : در این رسیدگی حق الزحمه دریافت شده متعلق به کارشناس سرپرست است

دیدگاه ها