نمایش نوار ابزار

سوابق بخش تعاون

سه شنبه 22 اکتبر 2019
 

–         عضو مؤسس تعاونی کارکنان و بازنشستگان خدمات درمانی ن.م . با 3000 عضو و  مالک بیش از 20 شرکت  سال 80

–         عضو مؤسس شرکت تعاونی فرا استانی دکفا (دانشآموختگان فناوری اطلاعات پیام نور ) سال 86

–         توسعه فعالیت تعاونی دامپروری گلزار به شرکت تعاونی کشاورزی هوشمند مالک مرغداری 30 هزار راسی (سال 83) و 6500 مترمربع گلخانه هیدروپونیک  با فناوری پیشرفته (سال 89)

دیدگاه ها