نمایش نوار ابزار

سوابق تحصیلی

سه شنبه 22 اکتبر 2019

تحصیل در مقطع دکترای مهندسی کامپیوتر گرایش هوش مصنوعی در فرانسه 2005 کاندید دکترای تخصصی مهندسی فناوری اطلاعات دانشگاه خواجه نصیر 94 فوق لیسانس مهندسی صنایع سیستم و بهره وری دانشگاه علم و صنعت 79 لیسانس مهندسی الکترونیک از دانشگاه سیستان و بلوچستان 68

مدرک تائید توان طراحی و پیاده سازی شبکه ماهوارهای از شرکت eutelsat  فرانسه سال 2003 سر ممیز امنیت فناوری اطلاعات ISO 27000 ) ISMS ) از موسسه IMQ

دیدگاه ها