نمایش نوار ابزار

سوابق فعالیت در خارج از کشور

سه شنبه 22 اکتبر 2019
  • عضو هیات مدیره و سهامدار اصلی شرکت یورونت ست در فرانسه و نماینده یوتلست با زمینه فعالیت در حوزه ارتباطات ماهواره ای تا 87

استقرار و بهینه سازی خط تولید مونیتور VISTAC در کشور امارات

دیدگاه ها