نمایش نوار ابزار

سوابق پروژههای هوش تجاری BI و CRM و BPR

سه شنبه 22 اکتبر 2019

اجرای پروژه پژوهشی  داده کاوی باهدف کشف تقلب در بیمه سلامت 95

اجرای پروژه هوش تجاری و داده کاوی در پروژه ETC بانک مسکن در آزادراه تهران پردیس باهدف کشف تقلب سال 94

اجرای پروژه هوش تجاری در هولدینگ صنایع شیر ایران در خصوص تولید فراورده های لبنی سال 94 اجرای پروژه داده کاوی و هوش تجاری در ارزیابی 350.000 تجهیزات رایانه ای بانک ملی در کل کشور 93

تعیین 45 KPI و اجرای پروژه هوش تجاری در وزارت صنعت معدن و تجارت درزمینه مجوز ایجاد مراکز صنعتی 91

اجرای پروژه هوش تجاری در شرکت صبانت با 140 هزار مشترک و 150 نماینده و 300 مرکز مخابراتی با 100

)91(KPI

تعیین 10 KPI و اجرای پروژه هوش تجاری در ستاد مدیریت حمل ونقل و سوخت در مبحث خودروهای فرسوده 9091

پیاده سازی سیستم پیش بینی بهبود ناشی از اجرای سیستم هوش تجاری در مجموعه شرکتهای هلدینگ دارویی شستا (90)

اندازه گیری شاخصهای بهره وری و 70  KPIدر شرکتPAPو ایجاد و تغییر بیش از 20 روال در شرکت فوق 90

طراحی و پیاده سازی سیستم پیش بینی بهبود عملکرد ناشی از  اجرای سیستم CRM  در شرکتهای PAP مبتنی بر BI 89

اجرای CRM در یک بنگاه بزرگ اقتصادی با بیش از 40.000 تراکنش فروش روزانه و بیش از 100.000 مشتری و بیش از 500 تماو روزانه پشتیبانی .  شامل تغییرات مدیریتی موردنیاز . تغییر در ساختار و شرح وظایف و روشهای پرداخت پرسنل 89

طراحی و پیاده سازی CRM شرکت پایانه های داده ای نوین با بیش از 1500 مشتری دولتی در سیستم اتوماسیون 8889       

اجرای BPR  و پیاده سازی CRM یک بنگاه طراحی داشبورد پیش بینی درآمدهای احتمالی شرکت PDN 88

طراحی و پیاده سازی داشبورد هوش تجاری سیستم بیمه درمانی  با بیش از 10 میلیون نفر تحت پوشش سال

 84

اجرای پروژههای مرتبط باهوش تجاری در حوزه نیروهای مسلح

دیدگاه ها