نمایش نوار ابزار

سوابق پژوهشی

سه شنبه 22 اکتبر 2019

ارایه مقاله با موضوع کشف ارتباط متقلبانه بین پزشک و آزمایشگاه ارایه شده در نشریه علمی پژوهشی بیمه سلامت سال 97

ارایه مقاله با موضوع کشف تقلب در بیمه سلامت در کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در اقتصاد و مدیریت 96

ارائه مقاله کاربرد فنآوری اطلاعات در سیستمهای حمل ونقل  و لجستیک  در همایش سیستمهای لجستیک نیروی انتظامی و چاپ در کتاب مقالات منتخب سال 81

طراحی و پیاده سازی پروژه پژوه شی گلخانه هوشمند مبتنی بر یادگیری ماشینی از دانش توزیع شده در شبکه 

طراحی و پیاده سازی پروژه پژوه شی سخت افزار هوشمند محدودکننده رفتار غیرمتعارف راننده )young

 )detector

تألیف و ترجمه 18 عنوان کتاب فردی و مشترک در طول 30 سال در حوزههای دانشگاهی ، مهارتی ، عمومی شامل :

دانشگاهی: هوش مصنوعی 84. نظریه محاسبات 85  . گرافیک رایانهای 86 . الگوریتم پیشرفته87 .

مهندسی نرمافزار88، مجموعه مقالات دادهکاوی 

مهارتی : پیاده سازی شبکه ناول 70، شبکه های ماهوارهای دیجیتال سال 78 . یادگیری الکترونیکی86 .

امنیت در سرور ویندوز 2008 سال 88 ،برنامه نویسی جاوا برای موبایل 87، گروه پاسخگویی به رویدادهای امنیتی 89، دادهکاوی و بهینه سازی در تصمیم گیری بوکار 94، دادهکاوی در هوش تجاری 95

عمومی: آنچه باید کار شنا سان ر سمی بدانند 82، آنچه باید اعضای هیات علمی دانشگاه بدانند 84،گزارش

جرائم رایانهای کشور انگلستان در 2008،گزارش حفرههای امنیتی در شبکه های دولتی امریکا در 2008 ارائه سمینار و کارگاه آموز شی 6 روزه کاربرد GPS  در حمل ونقل در ایتالیا (رم 2 روز ) و فرانسه ( پاریس 4 روز ) ذیل اتحادیه بین المللی راه آهن های دنیا برای کارشناسان 20 کشور جهان سال 2001 داور مقالات همایش ایمنی حمل ونقل در بخش فنآوری اطلاعات سال 79  و  80

ارائه سمینار سیستمهای مکان یابی ماهوارهای در دانشگاههای مختلف ازجمله علم و صنعت سال 7881 و کیش 86

ارائه سمینار مقایسه نرم افزار مدیریت بانک اطلاعاتی اوراکل با مایکرو سافت sql server  سال 80 جهت مدیران فنآوری اطلاعات نیروهای مسلح 

تدوین جزوه آزمایشگاه کنترل و روبات دانشگاه سیستان بلوچستان سال 67

دیدگاه ها