نمایش نوار ابزار

فعالیتهای بخش خصوصی

سه شنبه 22 اکتبر 2019
  • معاون بازرگانی شرکت نداگستر صبا (صبانت ) 9091
  • عضو هیات مدیره شرکت حمل و نقل هوشمند ایرانیان متعلق به بنیاد تعاون ناجا تا 91  
  • عضو هیات مدیره شرکت توسعه سلامت الکترونیک هدی متعلق به شستا 90
  • رئیس هیات مدیره شرکت تعاونی دامپروری و کشاورزی هوشمند گلزار 83 تاکنون
  • یکی از 3 نفر مؤسس گروه فن آوا (سهامی عام ) 81
  • معاون فنی گروه فن آوا (سهامی عام) متعلق به سازمان تأمین اجتماعی و بانکها سال 81
  • مدیرعامل شرکت فن آوا
  • اول رئیس جمهور و سه وزیر از ایران و نخست وزیر و سه وزیر از ترکیه در مرز بازرگان افتتاح گردید
  • طراح و مجری پروژه ملی سیستم یکپارچه بیمه گری نیروهای مسلح اجرایی در بیش از 150 شهر سال 81 رئیس هیات مدیره و سهامدار اصلی شرکت سیستم متعلق به سازمان تأمین اجتماعی و بانکها سال 81

طراح و پیاده ساز سیستم ردیابی بین المللی کامیونهای ترانزیت جهت سازمان حمل ونقل و پایانه ها در سال 81  و گمرک الکترونیکی که توسط معاون مهندسی رهنمون رایانه 80 لغایت 85

طراحی و پیاده سازی روش و نرمافزار مدیریت بر مبنای هدف(MBO  )جهت سازمانهای بزرگ 79 راهاندازی خط تولید مانیتور ویزتاک در امارات و سپس انتقال به ایران 75 مدیر پروژه مکانیزاسیون بودجه و اعتبارات نیروی دریایی ارتش سال 73

مجری پروژه و برنامه نویس اصلی سیستم یکپارچه مالی گروه بهمن (ایران وانت ) سال 72 مشارکت در اجرای پروژه MIS یکپارچه بنیاد مستضعفان با بیش از 350 شرکت مستقل 71  طراحی  و پیادهسازی نفل سختافزاری جهت نرمافزارهای رایانهای سال 70

طراحی و پیاده سازی نرمافزار حسابداری و مالی امین برای اصناف  با بیش از 500 مشتری سال 68 

دیدگاه ها